dhara de nobel  amersfoort 033 8880207 06 51655632  info@praktijkhartzacht.nl

familie-opstelling, systemisch werk

zondag 24 november is er weer een opstellingendag in Amersfoort

Iedereen heeft in elk geval een systeem van herkomst, het gezin waar hij/zij uit komt. Velen hebben ook een  systeem met hun (ex)partner en eventuele kinderen. Ook een werkkring kan als systeem worden gezien. Een systeem wordt door haar leden in balans gehouden. Het komt vaak voor dat mensen zich (onbewust) identificeren met (emoties van) een ouder, grootouder, broer, zus of met diens traumatische ervaringen of ziekten en hierdoor verstrikt raken in problemen of gevoelens die niet van henzelf zijn. Zij doen dit onbewust en als vanzelf om het systeem heel en compleet te houden. Zij gaan ‘dragen’ wat eigenlijk van een ander is. Daarmee nemen zij ook een plek in het gezin of systeem in die niet hun natuurlijke plek is. Dat fenomeen kan zich over generaties uitstrekken.

Door leden van de familie in een opstelling intuïtief neer te zetten, waarbij groepsdeelnemers als representant functioneren, worden de relaties en verstrikkingen binnen het familiesysteem zichtbaar gemaakt. De deelnemer kan zien en ervaren hoe de onopgeloste problemen en situaties binnen zijn familiesysteem, zijn leven van nu beïnvloeden. Door de representanten in de opstelling in beweging te laten komen, kunnen de leden van het systeem kunnen hun natuurlijke plek weer innemen en kan de verstrikking ongedaan worden gemaakt en de liefde weer stromen.

Kwesties waarover een opstelling kan worden neergezet zijn:
– terugkerende (beperkende) patronen, gedachten en gevoelens
– problemen met ouders, kinderen, partners of andere familieleden
– thema’s rond functioneren (in bijvoorbeeld een bedrijf of op het werk)
– thema’s rond depressie, intimiteit, woede, ziekte, scheiding, dood of verslaving

Welkom zijn zowel deelnemers die zelf een opstelling willen neerzetten, naar aanleiding van een vraag die hen bezig houdt, als ook representanten die deel willen nemen aan deze dag en die in een opstelling van een ander een ‘rol’ kunnen vervullen. Soms is het mogelijk om als representant alsnog een opstelling neer te zetten als daar tijd en ruimte voor is. Zij die zich op voorhand hebben aangemeld krijgen voorrang. Hoe lang de dag duurt, hangt af van het aantal vraagstellers. Dit hoor je ruim op tijd!

We werken met een groep  van 8 – 12 personen. We vinden het belangrijk een atmosfeer te creëren waarin respect, ontspanning en je veilig voelen centraal staat.

kosten: vraagstellers € 85, representanten € 15
adres: Hof der Toekomst 30, Amersfoort
data 2019: woensdag 18 september en zondag 24 november
opgeven: info@praktijkhartzacht.nl
of 06-51655632 / 033-8880207 (Dhara)