dhara de nobel  amersfoort 033 8880207 06 51655632  info@praktijkhartzacht.nl

innerlijk kind werk

Als een kind geboren wordt, verlaat het de plek waar alle behoeften vervuld werden. We worden geboren als een puur, oorspronkelijk en onschuldig, kortom natuurlijk kind.

Bij opgroeien is het onvermijdelijk dat we niet altijd krijgen wat we werkelijk nodig hebben. Voor ons als kind was er vaak geen ideale situatie, bijvoorbeeld te weinig voeding, liefde, aandacht, of gevoelde afwijzing, boosheid of angst van de ouder(s). Hier ontstaat het gekwetste kind met negatieve overtuigingen over zichzelf, de ouders of het leven. Bijvoorbeeld: “Ik ben niet goed genoeg”,  “Ik ben niet om van te houden” of  “Het is er niet voor mij”.

Als kind hebben we onze oorspronkelijkheid moeten beschermen om te overleven in die gegeven omstandigheden, we waren immers afhankelijk van diezelfde ouders. We hebben strategieën en maskers ontwikkeld om de kwetsbaarheid en de pijn niet te hoeven voelen. Zulke strategieën kunnen bijvoorbeeld zijn: “je altijd aanpassen aan de ander”, “je groot houden” of ” te veel eten”.

In het heden vertonen we vaak gedrag, dat eigenlijk uit die kindertijd komt en dat in het heden in wezen alleen maar in de weg zit. In ons volwassen leven laten we veel bepalen door het kind in ons, dat zich nog altijd laat leiden door de overlevingsmechanismen die het zich heeft aangewend om destijds de pijn en het verdriet op afstand te houden. We reageren op mensen en situaties vaak onbewust vanuit ons kind, dat destijds niet anders kon.

Maar inmiddels zijn we volwassen en zijn we allang niet meer afhankelijk van onze ouders en omgeving. We zouden onze eigen beslissingen kunnen nemen, als we ons ervan bewust waren dát we vanuit ons kind reageren.

klik hier voor een voorbeeld