dhara de nobel  amersfoort 033 8880207 06 51655632  info@praktijkhartzacht.nl

praktische informatie

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan.

voor informatie of het maken van een afspraak:
email: info@praktijkhartzacht.nl of dhara@casema.nl
telefoon: 033 8880207 of 06 51655632
– na het eerste contact stuur ik je een routebeschrijving
– de sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte, Hof der Toekomst 46 in Amersfoort
– afspraken korter dan 24 uur van te voren afgezegd, worden in rekening gebracht
– 0p dinsdag en donderdag werk ik in Utrecht en ben ik telefonisch minder goed bereikbaar. Een email is de snelste manier om antwoord te krijgen.

tarieven (inclusief 21% BTW) 
intakegesprek: €65
sessie (ca. 1 uur): €85
korte (telefonische) sessie (ca. 1/2 uur): €45
(€65 voor mensen met een inkomen onder €1200)
(€110 voor mensen voor wie de werkgever betaalt)
relatiesessie (ca. 5 kwartier): €110

IBAN: NL10 ASNB 0782327710

Sessies worden niet meer vergoed door zorgverzekeraars, waarom niet?
Om vergoed te blijven moeten lichaamsgerichte psychotherapeuten een erg dure en intensieve Hbo-opleiding Medische Basiskennis volgen. Dat kan niet uit omdat ik maar één dag per week sessies geef. Ik zou de tarieven voor sessies dan drastisch moeten verhogen, en dat terwijl steeds minder mensen aanvullend verzekerd zijn en als ze wel verzekerd zijn maar een klein bedrag per jaar terugkrijgen. Ik kan m.i. beter de tarieven zo laag mogelijk houden. Ik heb natuurlijk een aantekening Medische Basiskennis! Het is niet duidelijk wat de vereiste opleiding toevoegt voor mijn manier van werken. Bovendien kun je je vraagtekens zetten bij de toenemende inhoudelijke bemoeienis van zorgverzekeraars.

Maar….waar duidelijk leek te zijn dat mijn sessies niet meer worden vergoed omdat ik niet voldoe aan de zogenaamde PLATOnorm… blijkt dat sommige verzekeringen toch blijven vergoeden. Uit de nieuwsbrief van de beroepsvereniging: “Het lijkt erop dat er toch verzekeraars overblijven die vanuit het aanvullende pakket vergoeding blijven geven voor de complementaire zorg, ook als de therapeut niet aan de PLATO-eis voldoet. Zo meldde een van onze deelnemers in de afgelopen weken dat verschillende cliënten onafhankelijk van elkaar contact hadden gehad met CZ. Die verzekerde deze cliënten dat ze ook in 2017 vergoed blijven worden, als de therapeut in kwestie geregistreerd is bij de SBLP.”

Het loont dus de moeite om het uit te zoeken en/of je facturen toch in te dienen.

lidmaatschapsnummer beroepsvereniging SBLP: 07016011
licentienummer (klacht- en tuchtrecht) SRBAG: 500242

klachten van cliënten over zorgverleners
Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht voor de afhandeling van klachten van cliënten over zorgverleners.

Mocht je ontevreden zijn over de bejegening of behandeling, dan kun je een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging SBLP te Haarlem via info@sblp.nl of per telefoon 070 22 10 763. Je klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met je opneemt en je informeert over de afhandeling van de klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, kun je je vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie (WKKGZ regeling via de CAM Coöperatie) beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

nieuwe wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018
Op 25 mei is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht geworden. Deze belangrijke Europese regelgeving is ontworpen om je meer controle te geven over je eigen data en deze zo goed mogelijk te beschermen. Ik zet alle informatie die je nodig hebt voor je onder elkaar.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • als therapeut heb ik als enige toegang tot de (gegevens in) dossiers.
  • Mail bewaar ik niet, tenzij geprint in je dossier. Het is prettig als mails een duidelijke titel hebben en liefs ook datum voor de terugvindbaarheid.

De gegevens uit dossiers kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
    Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze website is ontworpen door Tosha Smits www.debeeldsmederij.nl.
De folder waarop het uiterlijk van deze website is gebaseerd, ontwierp Jan Yoko Bosma www.antarhara.nl.